Onze nieuwsbrief Oud Nieuws wordt 4x per jaar uitgegeven

 1. Juni 2010, Cees Verhoeff, bouwkundige, architect en projectontwikkelaar o.a. Buitenweg.
 2. Juni 2011verhaal over enkele Diepramen die een rol speelden vroeger ‘Crimpen op de Lecq’ deel 1
 3.  December 2011 verhaal over enkele Diepramen die een rol speelden vroeger ‘Crimpen op de Lecq’ deel 2
 4.  April 2012  Reacties op het artikel over Cees Verhoeff (1895-1990)
 5. Maart 2013, Veranderingen t.b.v. de dijkversterking Rijsdijk/OosterLekdijk
 6. Augustus 2013, Speeltuinvereniging Sport en Spel, Koningin Julianastraat
 7. Oktober 2013, Onafhankelijk strijd en onafhankelijkheid feest 1913
 8. Januari 2014, De geschiedenis van café Schippers 1882-2014
 9. Oktober 2015, De ontginning en beheer van de Krimpense polder
 10. Februari 2016, 125 Elektriciteit (1890-2015) in Krimpen aan de Lek
 11. Juni 2016, Burgemeester Van Oordt van 1927-1948
 12. April 2017, de Geschiedenis van de Bolnesmotorenfabriek op de Zaag
 13. September 2017, gemeentehuis Dorpsstraat (deel 1)
 14. Januari 2018, gemeentehuis Dorpsstraat (deel 2)
 15. Juni 2018, ontwikkeling de Zaag, deel 1
 16. Oktober 2018, ontwikkeling de Zaag, deel 2
 17. Januari 2019, boerderij Boulust, Dorpsstraat 120
 18. Mei 2019, 100 jaar Algemene Kiesrecht en gemeenteraadsverkiezingen Krimpen aan de Lek 1919-1984
 19. September 2019, De geschiedenis van de bibliotheek in Krimpen aan de Lek
 20. Januari 2020, Laatmiddeleeuwse erven bij de N210 in Nederlek.
 21. Mei 2020, verhalen uit de 2e Wereld Oorlog
 22. September 2020, de geschiedenis van de scholen in Krimpen aan de Lek
 23. December 2020 Jubileum 20 jaar bestaan Historische Vereniging Crempene
 24. Maart 2021 Vragen en verhalen aan de Historische Vereniging Crempene
 25. Juli 2021 Europese Vaart en blokmakers
 26. Oktober 2021 Scheepswerf J&K Smit, deel 1
 27. Januari 2022 Scheepswerf J&K Smit, deel 2
 28. April 2022 Interviews over 2e Wereld Oorlog
 29. Juli 2022 Diverse schenking schilderijen
 30. Oktober 2022 Spaanse griep
 31. Januari 2023 Molenweide, geschiedenis binnenterrein
 32. April 2023 , 300 jaar Brandweer
 33. Juli 2023 Slavenhandel en de betrokkenheid van twee Krimpense kapiteins
 34. Oktober 2023 Koninklijke bomen en Witte Brug
 35. Januari 2024 Verhaal David Jan Mertens
 36. April 2024 Boeren en hennepteelt