Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:               R. Baas (Roland),Dorpsstraat 72, tel. 06-20532731 

Secretaris:              H. Hofwegen (Henk), Annetje Ockersstraat 19, tel. 0180-523769

Penningmeester:   C. Visser (Cock), Steekmast 13, tel. 06-12891380

Algemeen lid:        G. Moerkerken (Gijs), Fregatstraat 6, tel. 0180-511683
                                F. Vermaat (Frits), Oosterstraat 30, tel. 06-33107546 
                                T. van Florenstein-Schouten (Trudy), Schoolstraat 7, tel.06-41845570         
                                N. van Wijngaarden (Nico), Donizettistraat 73. tel. 06-40859816

Foto- en archiefbeheer: E. Moerkerken-Dekker (Elsa) email: crempene@gmail.com

Erelid: Jan van Lit (overleden 16 november 2022)
            Hans Dekker, 24 jaar voorzitter geweest.

Lid van Verdienste: Henk Klip, Janny Rook-Boogaerdt en Riet Visser-Bouter