De vereniging, opgericht op 13 juni 2000, 936 jaar na de oudst gevonden vermelding van Krimpen aan de Lek, stelt zich onder andere ten doel:

Het opsporen en verzamelen van gegevens met betrekking tot de geschiedenis van Krimpen aan de Lek, als mede het uitgeven van deze gegevens, dan wel het bevorderen en steunen van zulke uitgaven.

Het wekken van belangstelling voor verzamelingen betrekking hebbend op de geschiedenis van Krimpen aan de Lek en het bevorderen van of bijdragen in het behoud van bestaande of nog te vormen verzamelingen voor het dorp.

Het geven van adviezen ter bereiking van bovengenoemde doelstellingen, dan wel het verschaffen van middelen om de uitvoering van deze adviezen te bewerkstelligen. 

We hebben een ANBI status, waardoor giften, legaten, schenkingen e.d. aftrekbaar zijn van de belasting. ANBI RSIN nummer 8509 51 914.