Overzicht in jaartallen

1064  Eerste vermelding van Crempene op 2 mei. Dit document maakt een vermelding van de overwinning op de Bisschop van Utrecht door de Hollandse Graaf. Krimpen aan de Lek is het oudste dorp van de Krimpenerwaard hierna is hij dan ook vernoemd. Meer lezen

1277 Crimpen gesplitst in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek

1358  Eerste vermelding van een veerverbinding. Veerverbindingen; Autoveer Krimpen aan de Lek – Kinderdijk. Het is vanouds een belangrijke doorgaans route geweest tussen Noord en Zuid. Meer lezen in blauwe boekje uitgave 1 Varende weg

1388 De brons zinken Mariaklok is op vier na oudste bewaard gebleven klok in Nederland. Van oudsher hing de klok in Krimpen aan de Lek. Tot in 1940 bij de inwijding van de nieuwe Nederlandse hervormde Kerk het metaal barste. In 1943 werd de klok door de Duitsers in beslag genomen en ging deze naar een depot in Arkel, maar hij werd gelukkig in 1945 in Groningen terug gevonden. De klok moest gerepareerd worden en kwam terug in 1948, maar de klank stelde teleur. Sinds 2005 in de tuin van de Dertienhuizen  Meer lezen in het blauwe boekje uitgave 5  De Maria-Vocor Luidklok anno 1388

1425 Vermelding van een Kruiskerk Het koorhek is gemaakt omstreeks 1425 en deed voor de reformatie rond 1600 dienst als afscheiding van het koorgedeelte van de R.K kerk. Meer lezen website https://www.kerkaandelek.nl/historie

1489 Dorpsbrand tijdens Hoekse en kabeljauwse twisten 1512 – Dorp geplunderd door Gelderse troepen

1575 Bezetting door de Spanjaarden dorp word verwoest, 41 van de 146 huizen werden verwoesting na een hevige strijd vanaf de rivier en door polders onder water te zetten, dit duurde 3 jaar. 1576 Bevrijding de Krimpense Schans door de Prins en de Geuzen van de Spanjaarden. Dorp word nogmaals verwoest.  Meer lezen Oud Nieuws 29

1615 Kansel Elk paneel toont het jaartal 1615 en twee gekruiste scheepsankers. 1730 Doophek Het is een uit eikenhout gesneden monument dat de herinnering aan de zeilende walvisvaart levend houdt. 1773 Doopboog. Al deze onderdelen zijn in 1940 in de nieuwe kerk geplaatst. Meer lezen website https://www.kerkaandelek.nl/historie

1714 tot 1786 Walvisvaart. In de achttiende eeuw was in Krimpen aan de Lek een rederij gevestigd, die zich had gespecialiseerd in de walvisvaart. Rederij van Holst. Veel commandeurs (gezagvoerders, kapiteins) op de schepen van de vloot van deze Rederij Van Holst, waren afkomstig uit het dorp Krimpen aan de Lek of de directe omgeving. De meest bekende commandeur uit Krimpen aan de Lek is Michiel Ockersz Hogerseil Meer lezen

1777 Op 7 maart vangt Leendt Baldee de zwaarste zalm die ooit in Nederland gevangen werd aan de haak geslagen. Deze vis, ‘weegende circa 80 ponden’ was 150 cm lang en 37 cm hoog. Zalmplank hangt in het Cultuurhuis Meer lezen

1806-1822  Burgemeester Plucket. Heeft hier 16 jaar gewoond. Voor dat hij gepensioneerd was, werkte hij als overheidsdienaar namens Frankrijk en enterde hij vijandelijke schepen en bracht deze naar Duinkerke. Omdat hij een keer gevangen was genomen door de Engelsen, miste hij zijn voortanden. Meer lezen blauwe boekje uitgave 7 Plucket in Krimpen aan de Lek. 1806-1822

1811 Houthandel Boogaerdt in Krimpen aan de Lek, 1845 – Molen Weltevreden gebouwd bij houthandel Boogaerdt, 1910 – brandt de kap af van de Molen Weltevreden 1856 – Houthandel Boogaerdt bouwde de eerste stoomhoutzagerij in Nederland 2011 Koninklijk

1828-1888 Oude Algemene Begraafplaats aan het Middelland. Nog aanwezig hek met met aan weerskanten van het toegangshek aan beide kanten gecanneleerde zuilen met daarop gevleugelde zandlopers. Meer lezen

1850 De bibliotheek is al oud al tussen 1850 tot 1860 werd gesproken over de werkzaamheid van de Nutsbibliotheek. Locaties zijn geweest Openbare Lagere school 1, tuinkamer van burgemeester Meijers aan de Rijsdijk. Meer lezen Oud Nieuws 19

1853  Scheepswerf J. & K. Smit vestigde zich in Krimpen aan de Lek 7 september 1905 – Bouw Geertruida Gerarda Nederlands grootste Viermaster 1956 – Indienststelling Kustmijnenveger Gemert bij J. en K. Smits Scheepswerven. Meer lezen Oud Nieuws 26 Deel 1   Ouds Nieuws 27 Deel 2

1857-1867 Bouw zeevaartschool les door de heer Hoorweg. Meer lezen Oud Nieuws 22 Scholen

1869-1945 Koos Speenhof woonde 25 jaar in Krimpen aan de Lek. Het gezin woonde in het grote huis ten westen van de NH Kerk waar later de fam. J Boogaerdt woonde. Als dichter, zanger, schilder zorgde hij voor de nodige kritiek op de maatschappij. Zijn rijke artistieke erfenis met klassiek geworden cabaretliedjes als Moeders brief, het broekie van Jantje en de Daar komen de Schutters. Koos Speenhof was een actuele troubadour die uitgroeide tot een groot kleinkunstenaar. Meer lezen

1872-1913  Geuzenkorps Pro Patria, een bijzondere vereniging werd opgericht in 1870.  Meer lezen

1877-1906 Rederij Pieter van de Hoog (1877-1906) Deze Pieter werd geboren op 24 december 1835 in Krimpen aan de Lek. Krimpen aan de Lek was de thuishaven was van de grootste vloot van de grote zeilvaart. Het Rederijkantoor was gevestigd op de werf van J en K Smit. Meer lezen  zie ook website Pieter van de Hoog

1879- 1980 Stoomgemaal Hendrikus de Jong (Vrouwensluis) Molendijk. In 1948 is men overgaan op elektriciteit. Sinds 1980 niet meer in bedrijf. Meer lezen

1880- Leerlooierij en brandstoffenhandel F.J. Mijnlieff opgericht.. Het kantoor van Mijnlief stond, iets meer oostelijk, tegenover het oude postkantoor. Ten hoogte van de oude kolenschuur is de 16e -eeuwse schans geweest.  meer lezen

1881-  Oprichting IJsclub Thialf. De eerste ijsbaan is op de Noord in de Kil. Later verplaatst men deze naar de westkant van de Breekade. Meer lezen in blauwe boekje De lange geschiedenis van IJsclub Thialf

1882-2015 Café Schippers aan de Rijsdijk. Het café is afgebroken in 2013 meer lezen Oud Nieuws 8

1882 Nieuwe Algemene Begraafplaats, Molenweg .Op de begraafplaats bevinden zich vijf grafkelders o.a. van Albertus de Jong Czn. uit 1902, K. Smit Jan Zn. uit 1892 en van Reder P. van de Hoog uit 1903. Er liggen ook 17e eeuwse grafzerken afkomstig uit de in 1939 gesloopte kerk. Grafzerken van walvisvaarder Michiel Ockerszoon Hoogerzeyl (1779) en die van Reder en Hoogheemraad Gerret van Holst Krijnszoon (1790) zijn in aula ingemetseld.

1890 Brandspuithuisje aan het Middelland. Het brandspuithuisje een gemeentelijk monument en is als enige over van de 4 brandspuithuisje die in het dorp hebben gestaan. meer lezen

1890-1980 Openbare Lagere School no. 2, die later Prinses Margrietschool wordt genoemd. Ook wel Noordse school. Nu is het een woonhuis. Meer lezen Oud Nieuws 22 scholen

1890 Als een van de eerste dorpen in Nederland elektriciteit. Dit waren de huizen tussen het veer naar Kinderdijk en de loods van J. K Smit. Meer lezen Oud Nieuws 10

1898 Voor de Openbare School nummer 1 werd de Wilhelminaboom geplant. Het prachtige hek dat tijdens de oorlog uit voorzorg naar een veiliger plaats gebracht werd, is sindsdien spoorloos verdwenen. Ook de boom heeft de verplaatsing naar het Nijverheidsplantsoen niet overleefd. (plm. 1960) meer lezen Oud Nieuws 34 

1900 Muziekvereniging Crescendo opgericht. Lees meer website Crescendo https://www.crescendokrimpen.nl

1907 School met den Bijbel, Dorpsstraat 152 en 154. In 1912 werd een vierde klaslokaal in gebruik genomen en in 1920 werd een vijfde klaslokaal bijgebouwd. Halverwege de zestigerjaren van de vorige eeuw werd het schoolgebouw erg bouwvallig en voldeed het niet meer aan de eisen. Het was duidelijk dat er een nieuw schoolgebouw moest komen. Dit schoolgebouw verrees in 1968 aan de Admiraal de Ruyterstraat, De Wegwijzer. Is in 2013 naar het Multifunctioneel gebouw gegaan. Meer lezen Oud Nieuws 22 Scholen

1908 Machinefabriek Bolnes vestigt zich op de Zaag 1988 – Machinefabriek Bolnes verkoopt haar dieselmotoren divisie aan het Finse bedrijf Wärtsilä Oktober 1996 – Machinefabriek Bolnes vertrekt voorgoed van de Zaag. Meer lezen Oud Nieuws 12

1909 Bouw watertoren Schuwacht. meer lezen

1910 Zalmbank tussen de kerk en het veer verdwijnt. Zalmvisserij is lang belangrijk geweest in Krimpen aan de Lek.

1913 Op de hoek van de Oosterstraat begint Wouter Roest een drijfriemenfabriek “Krimpen” Onder de Waal 34-36. Op 22 november 1940 nam de firma Haagen de firma Roest over. Roest was gevestigd in het pand waar wij tot aan de verhuizing van april 2006 gevestigd waren

1920 Buitenpolder opgespoten, ontstaan van de Buitenweg en de Oosterstraat.

1927 Voetbalclub Dilettant wordt opgericht, veld op de Zaag. 1961 naar nieuw veld aan de Koningin Julianastraat. 2009 Eerste Paal geslagen nieuw clubgebouw vv Dilettant, nieuwe locatie aan de Tiendweg. Meer lezen zie website Dilettant https://www.dilettant.nl

1930 Zwembad Schuagt aangelegd eerst met Lekwater. Meer lezen website zwembad Schuagt https://www.zwembadschuagt.nl

1935- 2007  Lagere School Prinses Irene, Schoolstraat. Vervanging van Openbare Lagere School 1 aan de Dorpsstraat. Zit nu in het Multifunctioneel gebouw Sinds 20.. zijn er 8 appartementen n de school. Meer lezen Oud Nieuws 22 Scholen

1937-1940 Discussie over samen gaan van Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel. Is niet doorgegaan.

1939 Sloop oude kerk.1940 Eerste steen van de nieuwe kerk door ds. G. Enkelaar 7 december. 1940 – Nieuwe Nederlands Hervormde kerk word in gebruik genomen. Op de torenspits van kerk prijkt, in plaats van het gebruikelijke haantje, de afbeelding van een walvis. 2003 Hervormde Kerk uitbreiding aan de oostzijde uitgebreid met ‘t Voorhof. Meer lezen zie website https://www.kerkaandelek.nl

1939 Karimatagat, de haven aan de Rijsdijk, is genoemd naar de Tin baggermolen, die werd gebouwd in 1937 door NV J en K Smits Scheepwerven. Meer lezen

1940 Evacuees uit Rhenen 1942 Een herdenkingsraam is aangebracht in de Nederlandse hervormde kerk, als  blijk van waardering van de Rheense bevolking. 2005  Reünie evacués uit Rhenen 10 mei. Meer lezen in blauwe boekje Evacués

1947- 1973 werd in de woonwijk Oosterstraat-Buitenweg, door een groep vrijwilligers een speeltuin gerealiseerd. speeltuinvereniging “Sport en Spel. Men bouwde o.a. speelwerktuigen en een clubhuis. Door de plannen voor een ringdijk rond de Buitenweg moest de speeltuin in 1958 wijken. In 1958 werd een stuk grond beschikbaar direct achter de Kon.Julianastraat Meer lezen Oud Nieuws 6

1950 Het monument Het Offer is onthuld op 4 mei 1950 door burgemeester G.J. van Oordt. Ontwerper is Martin Bakker. Het monument is geplaatst bij de hoofdingang van de Algemene begraafplaats aan de Molenweg.

1951-1995 Dorpsstraat 7 gebouwd als woonhuis in 1890 voor de Familie Boogaerdt,. Van 1951 tot 1995 in gebruik als raadhuis. Meer lezen Oud Nieuws 13 Deel 1 en 14 Deel 2

1961 Scheepswerf Van Grevenstein vestigde in Krimpen aan de Lek in verband met de bouw van de Van Brienenoordbrug. 1926 opgericht in Rotterdam https://www.vangrevenstein.nl/home/geschiedenis.php

1968 Gereformeerde kerk De Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 90 gebouwd, als vervanger voor Molendijk.

1969 Tennis Vereniging Krimpen aan de Lek (TVKL) opgericht 2 mei. Tennisvelden aan de Schepenstraat. Meer lezen website https://www.tvkl.nl

1971-2011 Zwembad De Woelwater. Een binnenbad opgericht door Gerrit van Lit, filmpje

1971 De Floraschool, openbare basisschool, in gebruik is genomen. Al gauw kwamen er meerdere groepen bij en ontstond er ruimtegebrek. Om dit op te lossen werd op 1 augustus 1994 een nieuw gebouw in gebruik genomen aan het Baken in de wijk Tiendweg-Noord. Meer lezen Oud Nieuws 22 Scholen

1975 Viering 911 jaar overwinning op Bisschop van Utrecht door de Hollandse Graaf op 4 april

1980 Bouw sporthal De Walvis. Badmintonclub Shuttlek opgericht op 1 oktober. Zij spelen in de sporthal. Meer lezen website https://www.shuttlek.nl

1980 Gifaffaire Neptunushof meer lezen

1984 Weteringbos aangelegd, gelegen tussen de Wetering en de meest noordelijke bebouwing van de Tiendweg in Krimpen aan de Lek. In eigendom en beheer bij Natuur en recreatieschap Krimpenerwaard met gebouwtje de Tuinfluiter

1985 Gemeente Krimpen aan de Lek wordt opgeheven en samengevoegd met Lekkerkerk. Het krijgt de naam gemeente Nederlek

1985 Veerpont door een tanker half op de veerstoep geduwd 23 februari. Meer lezen

1987 Stichting Zaagmolen Weltevreden in het leven geroepen, 4 januari 2000 Zaagmolen Weltevreden wordt verplaatst van de Rijsdijk. Na een brand wordt de Stichting opgeheven in 2008. Meer lezen.

2000 Historische Vereniging; “Crempene” opgericht 13 juni, zie jubileumnummer Oud Nieuws 23

2001 Recreatiegebied Krimpenerhout officieel geopend 27 juni en surfplas aangelegd 2005 Aanleg Golfodrome Crimpenerhout

2013 De Multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd, naar een ontwerp van Atelier PRO. In dit gebouw bevinden zich de Protestants Christelijke basisschool De Wegwijzer, de openbare basisschool Prinses Irene, de buitenschoolse opvang (Stichting Kinderopvang Nederlek) en een gymzaal. Meer lezen Oud Nieuws 22 Scholen

2014 Viering 950 jaar Krimpen aan de Lek Filmpje

2015 Herindeling Krimpen aan de Lek wordt ingedeeld bij de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

1358 Veerverbinding
1388 Mariaklok
1576 Krimpense Schans
1714-1786 Walvisvaart Harpoen
1777 Zalmplank
1811 Houthandel Boogaerdt. Molen Weltevreden
1828-1888 Middelland, oude begraafplaats
1853- Scheepswerf J&K Smit
1877-1906 Rederij Pieter van der Hoog, zeilschip Geerada Geertruida
1869-1945 Koos Speenhof met vader en zus
1870-1913 Geuzenkorps Pro Patria
1879-1980 Gemaal Hendrikus de Jong, Molendijk
1880- Rijsdijk, Mijnlieff kolenopslag
1881 Oprichting ijsclub Thialf
1882 Begraafplaats Molenweg grafkelders
1890 brandspuithuisje Middelland
1909 Watertoren
1913 drijfriemenfabriek Onder de Waal 34
1939 Karimatagat
1950 Monument het Offer begraafplaats
1951-1995 Gemeentehuis
1971-2011 Zwembad De Woelwater
1985 aanvaring pont