Secretariaat: H. Hofwegen, 
Annetje Ockersstraat 19,
2931 PJ Krimpen aan de Lek
Telefoon 0180-523769
Email crempene@ziggo.nl

Onze vereniging stelt het zeer op prijs, dat u onze site bezoekt. Wij hopen dan ook dat u kunt vinden wat u zoekt en/of dat u uw kennis kunt vergroten over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek.

Twee maal per jaar houdt onze vereniging een bijeenkomst waarbij meestal een lezing wordt gehouden. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. 

Vier maal per jaar verschijnt een nieuwsbrief ‘Oud Nieuws‘ met historische onderwerpen en actuele mededelingen.

Via crempene@ziggo.nl kunt u zich ook opgeven als lid/donateur, hetgeen onze vereniging zeer op prijs stelt. Indien u lid wilt worden,
vermeld u dan svp: Naam, adres, postcode, plaatsnaam en e-mailadres.

De contributie bedraagt € 15,–.
Banknr. NL11RABO0335776221

Onze vereniging verwerkt persoonsgegevens conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie Privacy Beleid